top of page

INVESTABLE

Public·5 members

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Oxford Fajar Pdf Free


Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Oxford Fajar Pdf Free
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) adalah sebuah buku teks yang ditulis oleh Ahmad Zaki Abdul Latiff, Azam Hamzah dan Azhar Mad Aros. Buku ini diterbitkan oleh Oxford Fajar Sdn. Bhd. pada tahun 2015 dan merupakan edisi ketiga yang telah dikemaskini mengikut silibus terkini untuk kursus TITAS yang diwajibkan bagi pelajar pengajian tinggi awam (IPTA) di Malaysia.


Buku ini mengandungi 10 bab yang membincangkan tentang ilmu ketamadunan, terutama tamadun-tamadun di Asia termasuk budaya dan falsafahnya. Bab pertama membuka tirai dengan pengenalan kepada konsep tamadun dan ciri-cirinya. Bab kedua hingga kelima meneliti perkembangan tamadun Islam dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. hingga zaman moden, serta interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia seperti tamadun Arab, Parsi, Turki, India dan China. Bab keenam hingga kesembilan pula menumpukan kepada tamadun-tamadun Asia lain seperti tamadun Hindu, Buddha, Konfusianisme dan Taoisme. Bab kesepuluh mengakhiri buku ini dengan membahas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh tamadun-tamadun di Asia dalam era globalisasi dan modeniti.


DOWNLOAD: https://miimms.com/2w3BcV


Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah difahami dan disertakan dengan gambar-gambar, jadual-jadual, carta-carta dan petikan-petikan yang menarik dan relevan. Buku ini juga dilengkapi dengan aktiviti-aktiviti pembelajaran, soalan-soalan latihan, rujukan-rujukan tambahan dan indeks bagi memudahkan pembacaan dan pembelajaran. Buku ini sesuai untuk dijadikan bahan rujukan utama bagi pelajar IPTA yang mengambil kursus TITAS, serta bahan bacaan umum bagi sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang tamadun-tamadun di Asia.


Bagi mereka yang ingin mendapatkan buku ini secara percuma dalam bentuk PDF, anda boleh mengunjungi laman web [Oxford Fajar Companion Website] yang menyediakan akses kepada buku-buku teks Oxford Fajar dalam format digital. Anda hanya perlu mendaftar sebagai pengguna dengan menggunakan alamat emel IPTA anda dan memasukkan kod akses yang terdapat di halaman belakang buku teks anda. Anda juga boleh mendapatkan buku ini dalam bentuk fizikal dengan membelinya di kedai-kedai buku atau melalui laman web [UUM Press] yang merupakan penerbit rasmi buku ini.


Semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada anda dalam mempelajari dan menghayati tamadun-tamadun di Asia yang kaya dengan warisan dan kepelbagaian.Rujukan:  • Ahmad Zaki Abdul Latiff, Azam Hamzah & Azhar Mad Aros. 2015. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS). Edisi ke-3. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.  • Nor Azizah Mustapha et al. 2017. Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun Dan Warisan Islam 2017. Bangi: Pusat Pengajian Islam UKM.  • Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). 2018. Sintok: UUM Press.Oxford Fajar Companion Website.About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page